Huiswerk

Naarmate de kinderen in hogere groepen komen, krijgen zij huiswerk van school mee. Dit bestaat uit leer- en maakwerk. Het maakwerk kan in principe thuis zelfstandig gemaakt worden. Indien het noodzakelijk is dat ouders bij het huiswerk moeten assisteren, dan worden zij door de leerkracht geïnstrueerd.

In groep 7 en 8 staat het huiswerk per week vermeld op de website.