Leerlingvolgsysteem-toetsing-monitoring-eindtoets-entreetoets

Leerlingvolgsysteem, toetsing en monitoring
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met het observatieprogramma Kijk. Dit programma wordt ook gebruikt op de voorschoolse instellingen vanaf 2 jaar. Met deze instellingen hebben we altijd een zgn., warme overdracht. In januari nemen we bij de leerlingen van de groepen 2 een Cito-toets af. Indien noodzakelijk herhalen we dat in juni.
Bij de groepen 3 t/m 8 worden methode-afhankelijke en methode-onafhankelijke (Cito)-toetsen afgenomen. De resultaten van alle gehanteerde toetsen zijn m.n. bedoeld om leerkrachten een goed beeld te geven van de ontwikkeling van de leerlingen en de onderdelen die extra aandacht behoeven. Twee keer per jaar analyseren wij de toetsen op schoolniveau.
Aan het eind van groep 7 worden de Cito-entreetoetsen afgenomen. Deze toetsen vormen een leidraad in het advies dat gegeven wordt ten aanzien van het Voortgezet Onderwijs. In groep 8 wordt de IEP-eindtoets afgenomen. De IEP-eindtoets zal in april worden afgenomen, als zijnde de verplichte eindtoets van het basisonderwijs.