Jeugdgezondheidszorg-GGD-onderzoek-inloopspreekuur

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden houdt zich bezig met het bewaken en bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen.
Op onze school werken:
Annette v.d. Spoel (jeugdarts),
Ellen Roza (jeugdverpleegkundige),
Rachel van de Wetering (doktersassistente).

De JGZ onderzoekt elk kind op 5- of 6-jarige leeftijd (meestal in groep 2) en op 10- of 11-jarige leeftijd (meestal in groep 7). Voor het onderzoek vraagt de JGZ de ouders om informatie over de gezondheid van hun kind. Ook leerkrachten kunnen aangeven bij welke kinderen zij denken dat er iets aan de hand is (uiteraard bespreken zij dit eerst met u).

Onderzoek op 5- of 6-jarige leeftijd
Bij dit onderzoek zijn geen ouders aanwezig. U krijgt een informatiebrief die u moet ondertekenen om toestemming te geven voor het onderzoek. Verder ontvangt u twee vragenlijsten over de lichamelijke en psychosociale (gedrag, emoties) ontwikkeling van uw kind met het verzoek deze in een gesloten enveloppe in te leveren bij de leerkracht. Hierop kunt u ook vragen over de gezondheid of het gedrag van uw kind kwijt.
Bij deze leeftijd ligt de nadruk op:
- zien;
- horen;
- lengte en gewicht.
Verder wordt gelet op mondgezondheid, beweging en motoriek, verzorging en hygiëne, beleving situatie op school en thuis, veiligheid. Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten.

Tijdens het onderzoek:
- luistert het kind met een koptelefoon op naar piepjes, ter behoordeling van het gehoor;
- test de JGZ de ogen van het kind;
- weegt en meet de JGZ het kind, ter beoordeling van de groei;
- is er een kort gesprekje van de JGZ met het kind bijv. over de beleving van de klas.
Als uw kind vragen heeft, kunt u uitleggen dat de JGZ-medewerker iemand is, die kijkt naar de gezondheid. Hij of zij kijkt ‘hoe gezond je bent, om je gezond te houden’. Het is voor kinderen soms belangrijk om te weten dat het onderzoek geen pijn doet en er géén prikken worden gegeven. Uw kind hoeft zich, behalve de schoenen, niet uit te kleden voor het onderzoek.

Onderzoek op 10- of 11-jarige leeftijd
Bij dit onderzoek zijn geen ouders aanwezig. U krijgt een informatiebrief, die u moet ondertekenen om toestemming te geven voor het onderzoek. Verder ontvangt u twee vragenlijsten over de lichamelijke en psychosociale (gedrag, emoties) ontwikkeling van uw kind met het verzoek deze in een gesloten enveloppe in te leveren bij de leerkracht. Hierop kunt u ook vragen over de gezondheid of het gedrag van uw kind kwijt. Bij deze leeftijd ligt de nadruk op:
- lengte en gewicht, ontwikkeling van het lichaam gezien de puberteit;
- sociaal emotionele ontwikkeling: onder andere omgaan met anderen, pesten/plagen;
- aspecten zoals mondgezondheid, verzorging en hygiëne, opvoeding, vrije tijd, beleving situatie op school en thuis, veiligheid.

Hoe gaat het onderzoek?
De kinderen komen één voor één in een aparte, afgeschermde kamer bij de doktersassistente. Vooraf heeft de assistente de vragenlijst van de ouders en de signaleringslijst van de leerkracht gelezen. Uw kind hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden (behalve de schoenen). De doktersassistente begint het onderzoek met een gesprekje. Ze stelt vragen over bijvoorbeeld vriendjes en vriendinnetjes, wat het kind net in de klas heeft gedaan en of er ook geplaagd of gepest wordt in de klas. Hierna weegt de doktersassistente het kind en meet ze de lichaamslengte. De ogen en oren worden bij de 5/6 jarige kinderen altijd getest, bij de 10/11 jarige kinderen worden deze alleen getest bij twijfel of klachten over het zien of horen.

Terugkoppeling bij beide onderzoeken
U ontvangt via het kind een uitslagbrief over het onderzoek. Hierop staat informatie over lengte en gewicht en andere bevindingen. Naar aanleiding van het onderzoek kan de JGZ voorlichting en advies geven. Als er bijzonderheden naar voren komen, nodigt de JGZ ouder en kind uit voor een vervolgafspraak. Het is ook mogelijk dat u gebeld wordt door de jeugdarts of -verpleegkundige.
Als u hiervoor toestemming geeft, krijgt ook de school bericht over de uitkomst van het onderzoek.

Brieven en vragenlijsten bij beide onderzoeken
Ouders krijgen bij de standaardonderzoeken in het basisonderwijs (groep 2 en 7) vragenlijsten thuisgestuurd. Het gaat om een (medische) vragenlijst, de SDQ en informerende brief. SDQ staat voor Strengths and Difficulties Questionnaire. De SDQ is een gevalideerde, landelijk gebruikte vragenlijst t.a.v. de psychosociale gezondheid van kinderen tussen 4 en 12 jaar oud.

Naast deze standaard onderzoeken op vastgestelde tijden, is ook op andere momenten contact mogelijk. Per telefoon, e-mail of persoonlijk tijdens spreekuren op locatie.

Informatie- en afsprakenlijn
Wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind, kunt u terecht bij de telefonische informatie- en afsprakenlijn van de JGZ. Dit kan iedere werkdag via telefoonnummer 088 - 355 6000. Op werkdagen kunt u telefonisch contact opnemen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. stellen.

Spreekuren op school
Heeft u vragen over de gezondheid van uw kind of wilt u naar aanleiding van een onderzoek doorpraten met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Dan kunt u op elke school een aantal keer per jaar terecht op het spreekuur. Soms is het eerstvolgende spreekuur op de eigen school, soms op een andere locatie. Als u belt voor een afspraak, bepaalt de JGZ aan de hand van uw vraag of u bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige moet zijn. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar de Jeugdgezondheidszorg: 088 - 355 6000 of een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. sturen. Op werkdagen kunt u telefonisch contact opnemen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Spreekuur op advies van een ander?
Het kan zijn dat het consultatiebureau aangeeft dat verder onderzoek of een gesprek gewenst is. U ontvangt van ons dan een uitnodiging. Ook de leerkracht kan zich zorgen maken. Hij stelt u dan een afspraak op het spreekuur voor. U ontvangt een uitnodiging van de JGZ.

Inloopspreekuren op locatie / CJG
Met al uw vragen over de ontwikkeling en opvoeding van uw kind van -9 maanden tot 23 jaar oud, kunt u ook terecht bij uw gemeente, bijvoorbeeld in het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Hier kunt u terecht met al uw vragen over opvoeden en opgroeien. 


In ons kindcentrum staat een folderrek met hierin folders van het CJG over allerlei opvoedzaken.