Home

Aan het begin van het schooljaar wordt aan alle oudste leerlingen een kalender meegegeven. In deze kalender staat o.a. praktische informatie zoals de schooltijden, personele bezetting en mailadressen. Daarnaast staan alle activiteiten en vakanties op de kalender vermeld voor zover deze bekend zijn bij het samenstellen van deze kalender.

Via de Social Schools-app is de meest actuele agenda beschikbaar.