Home

Automatische incasso
Ouders ontvangen voor elk kind een machtigingsformulier. Indien er een machtiging is afgegeven, kunnen we op een eenvoudige wijze de ouderbijdrage, het schoolreisgeld en het kampgeld (groep 8) innen zonder dat leerlingen met geld over straat hoeven. De toestemming tot machtiging vervalt automatisch nadat uw kind de basisschool heeft verlaten.

Indien er geen machtiging wordt afgegeven dan worden de kosten voor het schoolreisje en kamp met €2,- administratiekosten verhoogd.