Home

Deze online informatiegids biedt veel informatie over ons kindcentrum en is ook bestemd voor ouders die op zoek zijn naar opvang en/of onderwijs die past bij hun kind(eren). Via de zoekfunctie is zowel praktische als onderwijskundige informatie te vinden. Er is via de overheid ook een website beschikbaar waar scholen met elkaar kunnen worden vergeleken: www.scholenopdekaart.nl.

Kindcentrum Oranje Nassau is een middelgroot protestants-christelijk kindcentrum in het centrum van Nijkerk met ongeveer 340 leerlingen.

Actuele informatie is te vinden op onze website (www.kindcentrum-oranjenassau.nl) en via onze nieuwsbrief die tweewekelijks verschijnt. De ouders van onze leerlingen krijgen jaarlijks een kalender met daarop praktische informatie en belangrijke data.