Nieuwsbrief-communicatie-DigiDUIF

Nagenoeg alle communicatie vindt plaats via het ouderportal ‘DigiDuif’. Nieuwe ouders wordt gevraagd een account in DigiDuif aan te maken; hiervoor ontvangen zij instructies en een activatiecode. Om het contact tussen school en thuis te onderhouden, ontvangt u om de twee weken op donderdag via DigiDUIF de nieuwsbrief. Hierin vindt u informatie over lopende zaken in en om de school, evenals een agenda voor de komende periode.

Op mail met een emotionele inhoud wordt in principe niet via de mail gereageerd. In voorkomende gevallen raden wij ouders aan om een gesprek aan te vragen met iemand van het managementteam.